top of page

Hilde Mys 

193418818_557760082276102_66566233054183

Ik ben Hilde Mys, master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, afgestudeerd in 2004 aan de universiteit van Gent.

Ik werk sindsdien als zelfstandige en geef psychomotorische therapie aan kinderen die problemen hebben met grove motoriek, fijne motoriek, schrijfmotoriek en/of visueel-ruimtelijke vaardigheden. In 2004 ben ik hiermee gestart in de groepspraktijk van Griet Dewitte in Gentbrugge. In die periode gaf ik ook les aan de Kadees, een groep binnen de turnkring 'Sterk en Lenig', speciaal voor kinderen met lichte motorische problemen.

Ik heb ook de opleiding lager onderwijs gevolgd en heb drie jaar halftijds in het onderwijs gewerkt (als leerkracht en als zorgcoördinator). Uiteindelijk vond ik de combinatie te zwaar en heb ik gekozen om voltijds als zelfstandige psychomotorisch therapeut te werken.

In 2014 richtte ik samen met collega Catherine Heyvaerts onze praktijk in Waregem op, waar ik nu nog steeds heel graag werk!

Aangezien we ook in Waregem de nood voelden aan een aangepaste sportgroep, hebben Vanessa en  ik in 2018  'Salto' opgericht.

Ik geef ook zwemles aan kinderen.

Vanessa Jani 

117161960_634025643985922_26584347004557

Mijn naam is Vanessa Jani, ergotherapeute, afgestudeerd in 2017 aan de Artevelde hogeschool. 

Kinderen die een extra duwtje in de rug nodig hebben op weg helpen. Met dit doel voor ogen begon ik aan mijn studies. Daarom was ergotherapie voor mij de perfecte keuze waar ik als creatief en optimistisch persoon al mijn energie in kwijt kan.

Als ergotherapeute specialiseerde ik mij in het werken met kinderen. Na mijn studies ging ik meteen aan de slag in het buitengewoon lager onderwijs waar ik kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen, autisme en mentale beperkingen begeleid heb op vlak van fijne motoriek, grove motoriek en rekenen. Nadien kon ik ervaring opdoen in de centra ambulante revalidatie, waarbij ik nu werkzaam ben in CAR Sint-Lievenspoort te Gent. Hier help ik kinderen met autisme, spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, ADHD, leer- en ontwikkelingsstoornissen verder op weg met hun problemen in het dagelijkse leven. Sinds april 2018 startte ik op als zelfstandig ergotherapeute in bijberoep. Ondertussen ben ik werkzaam in de interdisciplinaire praktijk kids&zoo te Waregem.

116761818_294714091591782_45362109897472

Over ons

Salto wordt begeleid door Hilde (kinesitherapeute) en
Vanessa (ergotherapeute).

Samen vormen wij een sterk en gedreven team dat de kinderen vol enthousiasme begeleidt!

bottom of page